Stavební práce

Jsme stavební firma, která nabízí svým obchodním partnerům služby v oblasti stavebnictví od roku 1991. Díky více jak 20-ti leté činnosti firmy, máme zkušenosti s řízením a prováděním nejrůznějších stavebních akcí. Disponujeme kvalitním zázemím, dostatečným strojovým parkem, zkušenými a kvalifikovanými pracovníky, což nám umožňuje maximálně spoléhat se na vlastní zdroje a v plné míře uspokojit i nejnáročnější obchodní partnery.

Naše služby

Zemní práce

Disponujeme kolovými rypadly značky Caterpillar, nakladačemi Bobcat a nákladními auty značky MAN. Díky této technice jsme schopni provést jekékoliv zemní práce nebo demoliční práce na stavbách různého charakteru.

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě jsou součástí téměř každého stavebního díla. Naše stavební firma se specializuje nejen na výstavbu kanalizací a vodovodů včetně souvisejících objektů, ale i například na pokládku informačních kabelů.

Zpevněné plochy

Realizace zpevněných ploch, jako jsou například komunikace a manipulační plochy, je naší další činností. Připravujeme podkladní vrstvy a konstrukční vrstvy i s přilehlou obrubou. Provádíme stabilizaci nevhodného podkladu. Opatřujeme tyto plochy systémem odvodnění (drenážní systémy, uliční vpusti, horské vpusti) s napojením na lapače olejových a plovoucích nečistot a dále na dešťovou kanalizaci. Dlouhodobou činností na trhu jsme si zajistili kvalitní podmínky u dodavatelů kameniva a jiných materiálů.

O nás

Stavební firma Škrabal, spol. s r.o. vznikla v roce 1991 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Společnost založili tři společníci – bratři, absolventi Vysokého učení technického v Brně. Během několika let se naše stavební firma stala prosperující společností s hlavní náplní prací na stavbách vodohospodářského charakteru.

V průběhu následujících let jsme svoji činnost rozšířili například o výstavbu zpevněných ploch, terénní úpravy, zakládání a demolice staveb. Jsme zavedenou firmou s působností v kraji Vysočina, ve kterém máme mnoho spokojených zákazníků.

Kontakty

Ing. František Škrabal – Jednatel společnosti

Email: skrabal@skrabal.cz
Mobil: +420 777 045 602


Ing. Tomáš Škrabal – Vedoucí výroby

Email: tomas@skrabal.cz
Tel.: +420 777 045 604

Stavební firma Škrabal spol. s r.o. – odštěpný závod Jihlava

Hruškové Dvory 14, 586 01 Jihlava

IČ: 13694201, DIČ: CZ13694201

zapsán v OR KS v Brně oddíl A, vložka 23188

GPS: 49° 24‘ 18‘‘ N, 15° 36‘ 22‘‘ E