Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | Přípravné práce Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | ING Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | Komunikace
       

Zpevněné plochy

Realizace zpevněných ploch, jako jsou například komunikace a manipulační plochy, je naší další činností. Připravujeme podkladní vrstvy a konstrukční vrstvy i s přilehlou obrubou. Provádíme stabilizaci nevhodného podkladu. Opatřujeme tyto plochy systémem odvodnění (drenážní systémy, uliční vpusti, horské vpusti) s napojením na lapače olejových a plovoucích nečistot a dále na dešťovou kanalizaci. Dlouhodobou činností na trhu jsme si zajistili kvalitní podmínky u dodavatelů kameniva a jiných materiálů.

OBLASTI ČINNOSTI

Stavební firma Škrabal, spol. s r.o. - odštěpný závod
Hruškové Dvory 14
586 01 Jihlava

e-mail: skrabal@skrabal.cz