Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | Přípravné práce Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | ING Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | Komunikace
       

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě jsou součástí téměř každého stavebního díla. Naše stavební firma se specializuje nejen na výstavbu kanalizací a vodovodů včetně souvisejících objektů, ale i například na pokládku informačních kabelů viz. obrázek.

OBLASTI ČINNOSTI

Stavební firma Škrabal, spol. s r.o. - odštěpný závod
Hruškové Dvory 14
586 01 Jihlava

e-mail: skrabal@skrabal.cz