Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | Přípravné práce Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | ING Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | Komunikace
       

Reference

BOSCH DIESEL III – Inženýrské sítě

BOSCH DIESEL III – Inženýrské sítě

Termín realizace 2000 až 2005

více informací >

BOSCH DIESEL III – Inženýrské sítě

Výstavba závodu III - Pávov

BOSCH DIESEL III – Inženýrské sítě Křížení zapaženého kanalizačního výkopu s vodovodem Kanalizační stoka s prefabrikovaným šachtovým dnem Zásyp a hutnění výkopku – vodovod Pažení výkopu – vodovod Odvodnění pláně pomocí drenáže
 
ČOV Jihlava - Předčištění

ČOV Jihlava – Obtok česlí na přítoku

Termín realizace - Listopad 2012

více informací >

ČOV Jihlava – Obtok česlí na přítoku

Obtkok česlí k úplnému uzavření přítoku na česle z důvodu údržby mechanicko strojně stíraných česlí

ČOV Jihlava - Předčištění Osazení kanalizačního šoupátka Osazené kanalizační šoupátko na obtoku česlí
 
Dokončená čerpací stanice ICOM transport a.s. Třebíč

Veřejná čerpací stanice pohonných hmot - Třebíč

Termín realizace 2012

více informací >

Veřejná čerpací stanice pohonných hmot - Třebíč

Výstavba veřejné čerpací stanice pro firmu ICOM transport a.s. v průmyslovéhom areálu ve čtvrti Třebíč Jejkov

Dokončená čerpací stanice ICOM transport a.s. Třebíč Základová deska pro osazení nádrží na skladování pohonných hmot Zásyp a hutnění nádrží na skladování pohonných hmot Rozvody pohonných hmot a nosná konstrukce zastřešení
 
Letecký pohled na logistické centrum D 1 JIPOCAR

Skladové haly logistického centra D 1 JIPOCAR Střítež u Jihlavy

Termín realizace 2001 – 2017

více informací >

Skladové haly logistického centra D 1 JIPOCAR Střítež u Jihlavy

Výstavba hal v areálu včetně inženýrských sítí, odvodnění a manipulačních ploch

Letecký pohled na logistické centrum D 1 JIPOCAR Zemní práce při výstavbě haly A Zemní práce při výstavbě haly I Ležatá kanalizace – hala I Manipulační plocha haly H Hutnění podkladních štěrkových vrstev – hala A Podkladní štěrkové vrstvy haly I Údržba dlážděných povrchů a dláždění v areálu LCJ Odvodnění manipulační plochy štěrbinovým žlabem Výstavba kanalizace mezi halami I a K Výstavba kanalizace mezi halami I a K - obsyp potrubí Zemní práce na komunikaci mezi halami I a K
 
Celkový pohled na novou administrativní budovu

Moravské kovárny, a.s. - Administrativní budova

Termín realizace 2012 - 2013

více informací >

Moravské kovárny, a.s. - Administrativní budova

Základy, odvodnění, inženýrské sítě, terénní úpravy a odvodnění nové administrativní budovy - Moravské kovárny, a.s

Celkový pohled na novou administrativní budovu Oplocení areálu MOKOV Tepelná čerpadla a terénní úpravy
 
Celkový pohled na park Gustava Mahlera a ul. Věžní

Park Gustava Mahlera, Jihlava

Termín realizace 2008 -2009

více informací >

Park Gustava Mahlera, Jihlava

Finální terénní úpravy v parku Gustava Mahlera včetně dláždění chodníků a rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Věžní

Celkový pohled na park Gustava Mahlera a ul. Věžní Dlážděný chodník parku Gustava Mahlera Rekonstruovaná ulice Věžní
 
Světelná křižovatka u Tří věžiček

SSZ křižovatka silnice I/38 – Tři věžičky

Termín realizace 2014

více informací >

SSZ křižovatka silnice I/38 – Tři věžičky

Světelná signalizace v křižovatce u Třech věžiček včetně odvodnění a chodníků

Světelná křižovatka u Tří věžiček Chodník v křižovatce u Tří věžiček Podvrt pod komunikací
 
Pohled na historický náhon po realizaci

Kanalizace Rantířov

Termín realizace únor - duben 2016

více informací >

Kanalizace Rantířov

Osazení čerpací stanice splaškové kanalizace

Pohled na historický náhon po realizaci Založení ČS - štěrkový podklad Betonování dna a stěn ČS Betonování stropu ČS Vyztužení opěrné zdi ČS Celkový pohled na ČS v průběhu výstavby Zásyp a hutnění kolem opěrné zdi a ČS Izolace ČS proti vlhkosti Celkový pohled na ČS po dokončení výstavby
 
Pohled na dokončenou čerpací stanici

Neveřejná čerpací stanice ICOM transport a.s., Humpolec

Termín realizace 2016

více informací >

Neveřejná čerpací stanice ICOM transport a.s., Humpolec

Výstavba neveřejné čerpací stanice v areálu firmy ICOM transport a.s.

Pohled na dokončenou čerpací stanici Neveřejná čerpací stanice Neveřejná čerpací stanice - výjezd Odvodnění úkapové plochy Podzemní nádrže a palisády
 
Zahradní opěrná zídka

Úprava venkovní plochy v areálu firmy NEKO Klima, s.r.o.

Termín realizace červen - červenec 2016

více informací >

Úprava venkovní plochy v areálu firmy NEKO Klima, s.r.o.

Oprava zborcené kanalizace, odizolování budovy a výstavba akumulační a retenční nádrže.

Zahradní opěrná zídka Pohled na akumulační a vsakovací nádrž Združený objekt nádrže
 
Pohled na areál Natural při výstavbě

Přístavba haly Natural

Termín realizace srpen - září 2016

více informací >

Přístavba haly Natural

Provedení komunikací a zpevněných ploch, dešťová a splašková kanalizace

Pohled na areál Natural při výstavbě Hutnění štěrkových vrstev komunikace Napojení stávající UV na kanalizaci Příjezdová komunikace do areálu Natural
 
OBLASTI ČINNOSTI

Stavební firma Škrabal, spol. s r.o. - odštěpný závod
Hruškové Dvory 14
586 01 Jihlava

e-mail: skrabal@skrabal.cz