Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | Přípravné práce Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | ING Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | Komunikace
       

Oblasti činnosti

  • Zemní práce

           Zemní práce nejrůznějšího charakteru a objemu.

 

  • Inženýrské sítě

           Výstavba kanalizací, vodovodů a přípojek včetně souvisejících objektů.

 

  • Zpevněné plochy

           Provádění manipulačních ploch, komunikací, parkovišť a chodníků.

 

  • Zemní podvrty

           Podvrty pod komunikacemi do průměru 200 mm.

 

OBLASTI ČINNOSTI

Stavební firma Škrabal, spol. s r.o. - odštěpný závod
Hruškové Dvory 14
586 01 Jihlava

e-mail: skrabal@skrabal.cz