Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | Přípravné práce Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | ING Stavební firma Škrabal spol. s r.o. | Komunikace
       

Zemní podvrty

Naše stavební firma nabízí provádění podvrtů pod komunikacemi, železnicemi atd. v průměru do 200 mm v délkách maximálně do 12 m. Vrty do průměru 140 mm ve svislé i vodorovné poloze provedeme ve skalním podloží i betonu včetně vrtu, startovací jámy a dopravy vrtného zařízení. Rozměry nutné pro startovací jámu vrtného zařízení na podvrty: délka 350 cm, šířka 90 cm, hloubka 40 cm pod niveletu dna prováděného podvrtu.

Přehled prováděných podvrtů:

Průměr vrtu Třída horniny Délka Kč/m
140 mm 1 - 4 do 8 m 800 Kč
140 mm 1 - 4 8 - 12 m 900 Kč
140 mm 1 - 4 12 - 12 m 1200 Kč
140 mm 5 - 7 do 8 m 1500 Kč
140 mm 5 - 7 8 - 12 m 1700 Kč
140 mm 5 - 7 12 - 12 m 2000 Kč
200 mm 1 - 4 do 8 m 1700 Kč
200 mm 1 - 4 8 - 12 m 2100 Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21%

 

OBLASTI ČINNOSTI

Stavební firma Škrabal, spol. s r.o. - odštěpný závod
Hruškové Dvory 14
586 01 Jihlava

e-mail: skrabal@skrabal.cz